لاغری با مکسی تراپی

مکسی تراپی - دکتر عمانیان

مکسی تراپی

مکسی تراپی ، نوعی طب سنتی چینی است. این طب ، شامل سوزاندن موکسا نوعی گیاه مخروطی خاص ، در ... ادامه مطلب