دربـــاره دکـــتـر کــتـایــون عــمـانـیــان

_
دکتر کتایون عمانیان، پزشک متخصصی هستند که دارای دکترای پزشکی از آکادمی بین المللی سچنوف مسکو هستند. ایشان در زمینه‌ی طب سوزنی، لیزر درمانی و سوجوک تراپی نیز تخصص دارند و عضو انجمن‌های مربوطه در ایران و روسیه هستند. ایشان در حال حاضر در تهران مشغول به طبابت هستند
  • دانش بالا
  • مدرک معتبر
  • تجربه بالا
  • رضایت بیماران
راه های ارتباطی با

دکتر کتایون عمانیان

_

 دکتر کتایون عمانیان

متخصص طب سوزنی

خدمات ما

_
100

خـدمـات زیـبـایـی بـا طـب سـوزنـی

100

خـدمـات لاغـری و کاهـش سـایـز

100

خـدمـات درمـانـی بـا طـب سـوزنـی

نظر تعدادی از مشتریان